Fra idé til realisering

Store og små prosjekter sliter med det samme problemet; å realisere idéene som lanseres. Grovt sett kan vi dele prosjekter inn i tre faser; idéfasen, planleggingsfasen og realiseringsfasen. Prosjekter kan snuble og stoppe opp i alle fasene.

Les mer

Orddeling, særskriving og andre vanskeligheter

Språktema ser ut til å fenge mange lesere. Jeg har ofte kommentert særskrivingsfeil som sukker biter, ananas ringer og hjerte starter. Å dele sammensatte ord er et fenomen som dessverre ser ut til å bre om seg, med god hjelp av engelskinspirerte korrekturhjelp i bl. a. Word. Mange kaller dette orddelingsfeil. Orddeling er når vi deler et ord ved linjeskift. Særskriving er når man deler ord som skal være sammensatt.

Les mer