Oppføringer av Anne Guri Solem

Orddeling, særskriving og andre vanskeligheter

Språktema ser ut til å fenge mange lesere. Jeg har ofte kommentert særskrivingsfeil som sukker biter, ananas ringer og hjerte starter. Å dele sammensatte ord er et fenomen som dessverre ser ut til å bre om seg, med god hjelp av engelskinspirerte korrekturhjelp i bl. a. Word. Mange kaller dette orddelingsfeil. Orddeling er når vi […]

Gjør holdningskampanjer vondt verre?

Forutsetningen om en positiv sammenheng mellom holdning og atferd ligger til grunn for mange kampanjer. Vi tar for gitt at økning i befolkningens positive holdning vil føre til økt ønsket atferd. Mange konsenterer seg derfor om holdningene, og bruker mye energi på å måle utviklingen i befolkningens atferd . Men, hva når teorienIKKE stemmer?

Sponsingens mørke side

Har du sett på sponsing som en grei og uproblematisk måte å skaffe oppmerksomhet på? Eller er du en av dem som gjerne har stilt idrettslag eller arrangementer til disposisjon for sponsorer? Har du tenkt på hva som skal skje dersom en av partene ikke lenger er en attraktiv partner?

Cliff Atkinson kommer til Norge

Cliff Atkinson, forfatter av boka «Beyond Bullet Points» kommer for første gang til Norge. PowerPoint brukes på møter og konferanser av «alle». Dessverre misbrukes  verktøyet i så stor grad at uttrykket «powerpoint-presentasjon» nå assosieres med lite engasjerte, ufokuserte og kjedelige presentasjoner som alle ligner på hverandre. I «Beyond Bullet Points» viser Atkinson hvorfor den tradisjonelle […]