Melkekartongpoesi- en ny sjanger?

Det begynte før jul. Melkekartongene byttet utseende for å skape julestemning i hus og hytter. Du verden for en stemning de skulle skape! Ikke hvilken som helst julestemning, men en stemning som løftet fram melkebondens helt sentrale plass i julebudskapet. Sammen med bilder av stemningsfulle gårder «fra mitt distrikt» fikk vi servert korte, nesten lyriske tekster.
«Det kalles tradisjoner, men føles som lykke», presenteres som naturlige utsagn fra unger oppvokst blant lykkelige kuer som melker lykkelig melk.

Les mer

Gråblogg om rekkeviddeangst?

Språket er stadig i utvikling og nye ord dukker stadig opp. Noen av dem blir tatt opp i språket, andre blir døgnfluer som raskt glemmes. Nå er ny-ordene i 2013 kåret. Hvor mange av dem har du tatt i bruk?

Les mer

Hvordan uttrykker du bekymring?

 

bekymringsverdig1

Moteord og uttrykk kommer og går. Noen ny-ord bidrar til å nyansere og berike språket. Noen forklarer nye fenomener på en presis måte. Andre ny-ord blir bare fyllmasse – de bidrar verken med  forståelse eller nyansering. “Bekymringsverdig” er et slikt tulle-ord og jeg håper det får et kort liv!

 

Les mer

5 ting publikum misliker

kjedelig

Lurer du på hvorfor mange betaler i dyre dommer for å delta på konferanser, men likevel sovner under foredragene? Det er ikke alltid lange kvelder i baren er forklaringen. Mange talere ødelegger både for seg selv og andre.

Les mer

Hva slags møte er egentlig dette?

Ofte går det lang tid fra en agenda sendes ut til møtet gjennomføres. Selv om vi leser agendaen når møteinnkallelsen kommer, er den ikke alltid like klart når møtet starter. Folk kommer fra hver sin kant, med tankene mer opptatt av det de nettopp hold på med enn hva som skal skje.

Les mer

Aktuelle WOMAS- strategier

Som med alle andre former for strategier, må du ha målet klart for deg. Hvorfor skal dere bruke sosiale medier, hva er dere ønsker å oppnå? Å være tilstede på Facebook fordi «alle andre er det», eller «kanskje det ligger en mulighet der» er greit nok det. Men, da er det også vanskelig å velge strategi.

Les mer

Hva er din WOMAS-strategi?

Moteord kommer og går. Mange av dem blir en pest og plage for alle som skal høre på foredrag og lese artikler. Men, mens de er nye kan det jo faktisk være noe å lære av dem. «WOMAS» og Womas-strategi venter jeg å høre mer om fremover, så jeg tenkte det kunne være greit å forklare litt hvorfor det er viktig. Et annet motebegrep i emning er «IPM – score», så jeg kommer litt inn på det også.

Les mer

Posisjonering basert på egenskaper eller opplevd nytte?

extra2

Noen trekker fram produktenes tekniske egenskaper og selger godt på det. Andre legger vekt på den nytten produktet kan gi – med god respons. Det finnes teorier som støtter begge argumentene. Betyr dette at det ikke spiller noen rolle hva du velger?

Les mer

Fra idé til realisering

Store og små prosjekter sliter med det samme problemet; å realisere idéene som lanseres. Grovt sett kan vi dele prosjekter inn i tre faser; idéfasen, planleggingsfasen og realiseringsfasen. Prosjekter kan snuble og stoppe opp i alle fasene.

Les mer