Orddeling, særskriving og andre vanskeligheter

Språktema ser ut til å fenge mange lesere. Jeg har ofte kommentert særskrivingsfeil som sukker biter, ananas ringer og hjerte starter. Å dele sammensatte ord er et fenomen som dessverre ser ut til å bre om seg, med god hjelp av engelskinspirerte korrekturhjelp i bl. a. Word. Mange kaller dette orddelingsfeil. Orddeling er når vi deler et ord ved linjeskift. Særskriving er når man deler ord som skal være sammensatt.

Les mer

Gjør holdningskampanjer vondt verre?

Forutsetningen om en positiv sammenheng mellom holdning og atferd ligger til grunn for mange kampanjer. Vi tar for gitt at økning i befolkningens positive holdning vil føre til økt ønsket atferd. Mange konsenterer seg derfor om holdningene, og bruker mye energi på å måle utviklingen i befolkningens atferd . Men, hva når teorienIKKE stemmer?

Les mer

Sponsingens mørke side

AdeccoHar du sett på sponsing som en grei og uproblematisk måte å skaffe oppmerksomhet på? Eller er du en av dem som gjerne har stilt idrettslag eller arrangementer til disposisjon for sponsorer? Har du tenkt på hva som skal skje dersom en av partene ikke lenger er en attraktiv partner?

Les mer

Ord og uttrykk som misforstås

I nyetablerte selskaper må gründerne fylle mange roller, inkludert å skrive tekster til eget nettsted og de sosiale mediene de er til stede i. Mange føler de må bruke et mer blomstrende språk enn de bruker til vanlig, og havner i uventet trøbbel.

Les mer

Mange tall, viktige sammenhenger og et uinteressert publikum

Det er utfordringen for mange når de lager presentasjoner eller skriver artikler på intranettet.

Men – det er mulig å formidle stor stoffmengde, viktige tall og kompliserte sammenhenger på en inspirerende og lærerik måte. Det handler sjelden om å bli skuespiller eller revyartist for å underholde tilhørerne, her kommer de fleste uansett til kort . Langt mer overkommelig er det å lage en god struktur og bygge opp en sammenhengende historie.

Les mer

Anne’s bok, Annes bok eller Anne sin bok?

Bruk av apostrof ved genitiv er forskjellig på norsk og engelsk. Det er dessverre en utbredt feil å bruk genitiv-apostrof og bokstaven «s». Både i firmanavn, skilt og i tekst ser vi slike feil. Selv om navnet er engelsk skal det i norske setninger håndteres etter norsk grammatikk. Feil bruk gir et uprofesjonelt inntrykk, ikke et strøk av engelsk eleganse eller amerikansk tøffhet. Synd for mange av dem som har investert i dyre skilt og bilreklamer…

Riktig svar er med andre ord Annes bok.

Les mer

Internkommunikasjon – fra viktig til kritisk faktor

Suksessfulle selskaper har for lenge siden forstått at god internkommunikasjon er vesentlig for et godt omdømme og god lønnsomhet. Mens det tidligere var et fåtall ansatte som aktivt kommuniserte på vegne av selskapet, er dette nå i sterk endring.

  Les mer

Nye ord – og noen utgåtte

Ved årsskifte gjøres det oppsummering av mye, også språklig. Det er stor enighet om at 2010 ga oss «askefast» som det største ny-ordet. Men har du tenkt over hvilke ord som har forsvunnet?

Les mer

Unngå disse ordene og frasene

Mange ord og fraser var både spennende og klargjørende da de ble tatt i bruk. Men, så blir de misbrukt stadig mer og mister til slutt sin evne til å formidle noe som helst innhold . Det er mange mote-ord ute og går, og de sprer seg raskere enn vinterinfluensaen. Det er dessverre ingen vaksine å se, så vær på vakt. Her er en på langt nær fullstendig liste, men unngår du dette i dine tekster og taler, blir du i alle fall mer verd å lese/høre på.

Les mer

Cliff Atkinson kommer til Norge

Cliff Atkinson, forfatter av boka «Beyond Bullet Points» kommer for første gang til Norge.

PowerPoint brukes på møter og konferanser av «alle». Dessverre misbrukes  verktøyet i så stor grad at uttrykket «powerpoint-presentasjon» nå assosieres med lite engasjerte, ufokuserte og kjedelige presentasjoner som alle ligner på hverandre.

I «Beyond Bullet Points» viser Atkinson hvorfor den tradisjonelle bruken av PowerPoint ikke fungerer, og hvordan man kan lage presentasjoner som begeistrer, engasjerer og overbeviser. Han bruker fremdeles PowerPoint, men løfter oss «forbi kulepunktene».

Cliff Atkinson kommer til Kommunikasjonsforeningens Høstseminar som arrangeres i Trondheim 20. – 22. oktober 2010.

Programmet  for hele konferansen, samt påmelding:

Mer om Cliff Atkinson  og Beyond Bullet Points.

Hermenes arrangerer kurs for deg som ønsker å si farvel til kjedelige presentasjoner og  som vil lære teknikkene  fra boken.