Hva slags møte er egentlig dette?

Ofte går det lang tid fra en agenda sendes ut til møtet gjennomføres. Selv om vi leser agendaen når møteinnkallelsen kommer, er den ikke alltid like klart når møtet starter. Folk kommer fra hver sin kant, med tankene mer opptatt av det de nettopp hold på med enn hva som skal skje.

Les mer

Fra idé til realisering

Store og små prosjekter sliter med det samme problemet; å realisere idéene som lanseres. Grovt sett kan vi dele prosjekter inn i tre faser; idéfasen, planleggingsfasen og realiseringsfasen. Prosjekter kan snuble og stoppe opp i alle fasene.

Les mer