Kunsten å beklage (seg)

Misforstått eller i endring? Kunsten å beklage (seg). .

Vi eier språket sammen og det utvikler seg gjennom endring i den felles forståelsen vi legger i ord og begrep. Nå som «alle» publiserer sine egne tekster og selv etablerte medier har kuttet korrekturlesingen florerer de personlige unotene. Noen ganger fører dette til at begreper mister sin mening, eller det oppstår uklarhet om betydningen. At noen «blir forfordelt» eller «får brorparten» er ikke lenger så lett å tyde. Mener den som skriver «at han ble forfordelt» at vedkommende har fått for mye eller for lite?

Noen feil ser ut til å bre om seg og da kan man lure på om det fortsatt er en feil, eller om språket rett og slett er i endring.

Uttrykket «å beklage seg» er ett eksempel.
Når elever som har startet et ulovlig lotteri, i følge NRK «beklager seg», og forklarer at de ikke visste det var ulovlig, er det nok et eksempel på to uttrykk som blandes sammen. Jeg har det siste året sett flere eksempler på at «å beklage» og «å unnskylde seg» når noen skal beskrive en uønsket situasjon. Selv om «beklager» og «unnskyld» kan være synonymer, betyr ikke uttrykkene «å beklage seg» og å «unnskylde seg» det samme.

«åÅbeklage seg» betydde opprinnelig å klage sin nød, sutre eller klage, å gi uttrykk for en følelse av å være urettferdig behandlet. Når det nå brukes i stedet for det kortere «å beklage» skifter meningsinnholdet fullstendig.

I eksemplet med elevene mente nok journalisten å skrive at elevene beklaget og at de unnskyldte seg med at de ikke visste at det var ulovlig. Hva han som «beklaget seg» da en far konfronterte han etter blotting mente, er ikke godt å vite.

Når skriverens og leserens oppfatning av et ord eller begrep ikke lenger kan tas for gitt bør du rett og slett unngå begrepene. For min del seg jeg gjerne at forskjellen mellom å beklage og beklage seg fortsetter. Hvordan bruker du begrepet?

Og hva legger du i begrepet «å være i fyr og flamme»? Her er en original vri, hentet fra adressa.no i en artikkel om bilbrann:

– Tenk deg hvis dette hadde skjedd i 90-sonen før Steinkjer. Da hadde vi ikke rukket å stoppe før bilen var fullstendig i fyr og flamme, sier ..

Den uheldige bileieren hadde kanskje grunn til å beklage seg?

Cliff Atkinson kommer til Norge

Cliff Atkinson, forfatter av boka «Beyond Bullet Points» kommer for første gang til Norge.

PowerPoint brukes på møter og konferanser av «alle». Dessverre misbrukes  verktøyet i så stor grad at uttrykket «powerpoint-presentasjon» nå assosieres med lite engasjerte, ufokuserte og kjedelige presentasjoner som alle ligner på hverandre.

I «Beyond Bullet Points» viser Atkinson hvorfor den tradisjonelle bruken av PowerPoint ikke fungerer, og hvordan man kan lage presentasjoner som begeistrer, engasjerer og overbeviser. Han bruker fremdeles PowerPoint, men løfter oss «forbi kulepunktene».

Cliff Atkinson kommer til Kommunikasjonsforeningens Høstseminar som arrangeres i Trondheim 20. – 22. oktober 2010.

Programmet  for hele konferansen, samt påmelding:

Mer om Cliff Atkinson  og Beyond Bullet Points.

Hermenes arrangerer kurs for deg som ønsker å si farvel til kjedelige presentasjoner og  som vil lære teknikkene  fra boken.