Gråblogg om rekkeviddeangst?

Språket er stadig i utvikling og nye ord dukker stadig opp. Noen av dem blir tatt opp i språket, andre blir døgnfluer som raskt glemmes. Nå er ny-ordene i 2013 kåret. Hvor mange av dem har du tatt i bruk?

Årets liste inneholder ord som er selvforklarende – som «sakte-tv». Dette har blitt et begrep på en type tv-programmer. «Gråblogg» er satt opp som en motsetning til rosa-blogg, her skal det handle om det som er trist og grått. «Rekkeviddeangst» beskriver redselen for at elbilen ikke har nok strøm til at du rekker å komme deg helt dit du hadde tenkt deg. For meg virker begge disse ordene oppkonstruerte, de beste er nok de spontane som vi umiddelbart omfavner.

Min stavekontroll reagerte negativt på sju av disse, men jeg kommer ikke til å legge alle inn i ordlista, i hvert fall ikke med en gang.

Her er årets liste:

  • Sakte-tv
  • Rekkeviddeangst
  • Gråblogg
  • Bitcoin
  • Blå-blå
  • Betalingsmur
  • Avfølge
  • Karbonboble
  • Netthat
  • Revelyd

Kåringen av årets ti mest minneverdige ord er et samarbeid mellom Språkrådet og nyordsforsker Gisle Andersen ved Norges Handelshøyskole, og denne er hentet fra:

http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article8814257.ece