Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre for din organisasjon?

  • Kommunikasjon kan forsterke en eksisterende mening.
  • Kommunikasjon kan svekke en eksisterende mening.
  • Kommunikasjon kan forandre en mening.
  • Kommunikasjon kan etablere en mening.

Mye kommunikasjonsarbeid har til hensikt å påvirke målgruppens atferd. Noen ganger henger atferd nøye sammen med holdninger, andre ganger er det svak eller nagativ sammenheng mellom ønsket atferd og «riktige» holdninger.

Kommunikasjon må derfor ses i sammenheng med andre faktorer for å sikre atferdspåvirkning.

 

Arbeidsfeltet til Hermenes er kommunikasjon i vid forstand:

  • PR
  • Interninformasjon
  • Markedsføring
  • Content Marketing
  • Arrangementer