Innlegg

Fra idé til realisering

Store og små prosjekter sliter med det samme problemet; å realisere idéene som lanseres. Grovt sett kan vi dele prosjekter inn i tre faser; idéfasen, planleggingsfasen og realiseringsfasen. Prosjekter kan snuble og stoppe opp i alle fasene.

Les mer