Innlegg

Posisjonering basert på egenskaper eller opplevd nytte?

extra2

Noen trekker fram produktenes tekniske egenskaper og selger godt på det. Andre legger vekt på den nytten produktet kan gi – med god respons. Det finnes teorier som støtter begge argumentene. Betyr dette at det ikke spiller noen rolle hva du velger?

Les mer